Категорії каталогу

Наші статті [2]

Форма входу

Міні-чат

Наше опитування

Чи підтримуєте Ви ідею створення цього сайту?
Всього відповідей: 523Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Понеділок, 19.11.2018, 21:41
Приветствую Вас Гість | RSS
Сайт студентського самоврядування факультету міжнародних відносин
ЛНУ ім. І. Франка
Головна | Реєстрація | Вхід
Корисна інформація


Головна » Статті » Наші статті

Положення про студентське самоврядування у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

Студентське самоврядування – це право та реальна здатність студентської громади Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університету) самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

Студентська громада Університету – студенти, аспіранти, слухачі Університету.

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на рівні Університету, факультету, коледжу.

Стаття 2. Гарантії студентського самоврядування в Університеті

В Університеті визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету, факультету чи коледжу сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер для адміністрації Університету, факультету чи коледжу, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Стаття 3. Принципи діяльності студентського самоврядування в Університеті

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на основі:

законності;

виборності;

гласності;

колегіальності;

незалежності;

підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;

інших демократичних принципів.

Стаття 4. Система студентського самоврядування в Університеті

Система студентського самоврядування в Університеті включає:

Студентську громаду;

Конференцію студентів Університету;

Виконавчий орган студентського самоврядування в Університеті;

Голову виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті;

Конференцію студентів факультету (коледжу);

Виконавчий орган студентського самоврядування факультету (коледжу);

Голову виконавчого органу студентського самоврядування факультету (коледжу).

Стаття 5. Основні завдання студентського самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

1. забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;

2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

3. сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів;

4. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

5. участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;

6. сприяння виконанню студентами своїх обов'язків;

7. забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;

8. ознайомлення студентів з їх правами і обов’язками;

9. сприяння працевлаштування студентів та випускників;

10. інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Університету та цьому Положенню.

Стаття 6. Правовий статус Конференції студентів Університету, факультету та коледжу

Конференція студентів Університету, факультету та коледжу є вищим органом студентського самоврядування в Університеті, факультеті та коледжі, яка обирається шляхом проведення щорічних виборів.

Конференція Університету, факультету та коледжу є правомочною у разі обрання до неї більше ніж 2/3 представників.

Повноваження Конференцій починається від моменту першого урочистого засідання, яке має відбутися впродовж 10 робочих днів від дня оголошення результатів виборів та закінчуються після оголошення початку виборчого процесу.

Стаття 7. Правовий статус виконавчих органів студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу.

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу є правомочними з моменту схвалення його складу відповідною Конференцією та закінчується у випадках :

завершення строку, на який було обрано виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу;

висловлення, відповідною Конференцією, недовіри Голові виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

не затвердження щорічного чи поточного звіту про діяльність виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу;

відкликання відповідною студентською громадою більше як 1/3 представників виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

саморозпуску.

Стаття 8. Компетенція Конференції студентів Університету

Конференція правомочна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесенні її відання. А саме:

1. ухвалення Положення про студентське самоврядування в Університету та ухвалення змін і доповнень до нього;

2. обрання головуючого та секретаря загальноуніверситетської Конференції;

3. схвалення складу виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті;

4. затвердження типового Положення про студентське самоврядування факультетів та коледжів Університету;

5. щорічне затвердження програми діяльності та фінансового плану виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті;

6. висловлення недовіри голові виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті, наслідком чого є розпуск виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті;

7. заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Голови виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті;

8. прийняття рішень та актів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

9. затвердження символіки органів студентського самоврядування в Університеті;

10. інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

На засіданні Конференції студентів Університету може виголосити доповідь Ректор Університету – про виховну роботу, забезпечення навчального процесу та ін.

Стаття 9. Компетенція Конференцій студентів факультету чи коледжу

Конференція правомочна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесенні її відання.
А саме:

1. ухвалення Положення про виконавчі органи студентського самоврядування факультетів чи коледжів та ухвалення змін і доповнень до нього;

2. обрання головуючого та секретаря Конференції;

3. затвердження складу виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

4. щорічне затвердження програми діяльності і фінансового плану виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

5. висловлення недовіри голові виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу; наслідком чого є розпуск відповідного органу;

6. заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Голови виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

7. затвердження організаційної структури виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

8. прийняття рішень та актів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

9. затвердження символіки виконавчого органу студентського самоврядування факультету чи коледжу;

10. інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

На засіданні Конференції студентів факультету чи коледжу може бути заслухана доповідь декана чи директора з питань виховної роботи, забезпечення навчального процесу та ін.


Розділ II

Організаційно-правова основа студентського самоврядування

Глава I

Повноваження органів

студентського самоврядування

Стаття 10. Організація роботи Конференцій Університету, факультетів та коледжів

Засідання Конференцій Університету, факультетів та коледжів

Формою діяльності Конференцій є засідання. Робота Конференції є відкритою та правомочною за умови присутності на засіданні не меншу 2/3 повного складу представників.

Конференція засідає не менше двох разів протягом терміну на який її було обрано.

Позачергове засідання Конференції Університету, факультету та коледжу скликається за рішенням відповідного виконавчого органу студентського самоврядування, або на вимогу 1/3 делегатів відповідної Конференції, а також на прохання Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рішення про скликання засідання доводиться до відома студентської громади відповідними виконавчими органами студентського самоврядування. Представників про скликання засідання інформується не пізніше, як за 7 календарних днів до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд засідання.

Стаття 11. Прийняття рішень на засіданні Конференцій Університету, факультетів та коледжів

Конференція ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих представників Конференції.

Конференція ухвалює рішення шляхом відкритого голосування. Представник Конференції голосує особисто.

Рішення про:

1. ухвалення Положення про студентське самоврядування Університету, факультету та коледжу ухвалення змін та доповнень до нього приймаються ½ +1 від повного складу представників конференції;

2. висловлення недовіри виконавчим органам студентського самоврядування Університету, факультетів та коледжів приймаються 2/3 +1 від повного складу представників Конференції.

Стаття 12. Головуючий та секретар Конференцій Університету, факультетів та коледжів

Кожного представника може бути обрано головуючим чи секретарем Конференції. Повноваження головуючого і секретаря Конференції починаються з моменту їх обрання і закінчуються в момент припинення повноважень відповідної Конференції. Секретар зобов’язаний вести протоколи засідань Конференції, які зберігаються в архіві органів студентського самоврядування Університету, факультетів та коледжів.

Стаття 13. Права та обов’язки представників Конференції Університету, факультету та коледжів

Представники Конференції є виразником інтересів студентської громади, яка їх обрала. Представник Конференції виконує доручення студентської громади та відповідає за їх належне виконання.

Повноваження представника Конференції починаються з моменту першого урочистого засідання Конференції і закінчуються в момент припинення повноважень Конференції.

Повноваження представника припиняються у разі:

складення повноважень за власним бажанням;

завершення навчання в Університеті;

виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу, оформлення академічної відпустки;

систематичної неявки на засідання Конференції;

відкликання студентською громадою факультету;

визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

смерті.

Представник має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що стосуються студентського самоврядування, робити виписку, копіювати їх.

Представник зобов’язаний брати участь у засіданні відповідної Конференції. На час засідання представник звільняється від участі у навчальному процесі.

Стаття 14. Повноваження виконавчого органу студентського самоврядування студентів Університету, факультетів, коледжів.

До повноважень виконавчого органу студентського самоврядування студентів Університету, факультету чи коледжу належать:

1. спільно з адміністрацією – вирішення питань організації навчального процесу, крім випадків що суперечать чинному законодавству України;

2. сприяння виконанню студентів своїх обов’язків;

3. представництво студентів у відносинах з адміністрацією Університету, факультету чи коледжу;

4. сприяння впровадженню нових методів навчального процесу;

5. надання рекомендацій адміністрації факультету щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;

6. надання згоди на виключення студента з факультету за негідну поведінку, або порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету; та надання згоди на виселення студента з гуртожитку з тих же підстав;

7. створення своїх засобів масової інформації;

8. співпраця з громадськими організаціями;

9. проведення опитувань;

10. організація вечорів відпочинку, конкурсів КВК, дебатів, днів університету, круглих столів, конференцій та ін. громадських заходів;

11. сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

12. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

13. участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;

14. забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;

15. готування та подання для схвалення Конференції студентів Університету пропозиції про внесення змін і доповнень до Положення;

16. заслуховування звітів представників виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті на факультетах та коледжах;

17. оголошення про початок виборчого процесу.

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу має право звернутись із запитом до адміністрації Університету з питань, віднесених до відання даного виконавчого органу. Орган, або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит відповідно до чинного законодавства. За результатами запиту виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу приймає рішення.

Стаття 15. Організація роботи виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу діє на основі даного положення та інших установчих документів.

Формою діяльності виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу є засідання. Засідання виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу є відкритими.

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу є правомочними, якщо на них присутні більше ніж 2/3 членів відповідного виконавчого органу студентського самоврядування.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу є головуючим на засіданнях. У разі його відсутності за рішенням виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу обов’язки головуючого виконує секретар даного виконавчого органу студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу обирає зі свого складу секретаря відповідного виконавчого органу студентського самоврядування. Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання та відповідає за їх збереження.

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу може створювати свої структурні підрозділи керівниками яких є делегати даного виконавчого органу.

Стаття 16. Прийняття рішень виконавчими органами студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу ухвалює рішення шляхом відкритого голосування. Делегат виконавчого органу голосує особисто.

Рішення про:

1. скликання позачергової відповідної Конференції;

2. саморозпуск відповідного виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу

приймаються 2/3 від обраних делегатів виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету чи коледжу.

Глава II

Голова виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті, факультеті, коледжі

Стаття 17. Голова виконавчого органу студентського самоврядування

Голова виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу є відповідальною особою за:

діяльність відповідного виконавчого органу;

реалізацію програми діяльності;

реалізацією фінансового плану;

матеріальну та фінансову сферу студентського самоврядування відповідного рівня;

звітування за діяльність виконавчого органу студентського самоврядування.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу обирається на засіданні відповідного виконавчого органу студентського самоврядування.

Повноваження Голови виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу розпочинається з моменту затвердження відповідною Конференцією та закінчується у разі :

закінчення терміну на який його було обрано;

висловлення недовіри відповідною Конференцією;

не затвердження щорічного чи поточного звіту;

складання повноважень;

завершення навчання в Університеті;

виключення з Університету чи переведення на заочну форму навчання, переведення до іншого навчального закладу;

оформлення академічної відпустки;

відкликання студентською громадою факультету;

визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

смерті.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу:

скликає засідання відповідного виконавчого органу студентського самоврядування;

інформує студентську громаду про проведення чергового засідання виконавчого органу студентського самоврядування;

головує на засіданнях виконавчого органу студентського самоврядування;

готує порядок денний засідання.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування представляє його в усіх відносинах з іншими структурами.

Розділ III

Порядок формування органів студентського самоврядування

Стаття 18. Порядок формування органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів.

Кандидатом до органів студентського самоврядування є член студентської громади. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

Конференція Університету обирається у відповідності 10 делегатів від одного факультету чи коледжу, які є представниками кожного курсу даного факультету чи коледжу.

Конференція факультету чи коледжу обирається у відповідності встановленої квоти.

Виконавчий орган студентського самоврядування Університету формується з 2 представників від одного факультету чи коледжу, яких обирає відповідний виконавчий орган студентського самоврядування.

Виконавчий органи студентського самоврядування факультету чи коледжу формується як мінімум з 4 представників від кожного курсу.

Стаття 19. Виборчий процес

Виборчий процес здійснюється на засадах:

законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

гласності і відкритості виборчого процесу;

неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Університету, громадських організацій;

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

рівності всіх кандидатів.

Виборчий процес повинен розпочинатися не пізніше 5 робочих днів з початком II навчального семестру в Університеті і тривати не довше 30 календарних днів.

Органи студентського самоврядування під час виборчого процесу тимчасово виконують свої повноваження, але не довше як 30 календарних днів.

Розділ IV

Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Стаття 20. Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Для реалізацію програми діяльності органи студентського самоврядування можуть використовувати різні джерела фінансування.

Органи студентського самоврядування можуть володіти матеріальними цінностями.

Річний план діяльності та кошторис подається адміністрації Університету, факультету чи коледжу для включення його до бюджету Університету, факультету чи коледжу окремим рядком.

Річний фінансовий план складається відповідним Головою виконавчого органу студентського самоврядування та затверджується відповідною Конференцією. На Голову виконавчого органу студентського самоврядування покладається обов’язок виконання даного плану. Голова виконавчого органу студентського самоврядування зобов’язаний звітуватися перед відповідним виконавчим органом студентського самоврядування кожного кварталу за виконання фінансового плану.

Категорія: Наші статті | Додав: Gerain (07.02.2008)
Переглядів: 2434 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.5/2 |
Всього коментарів: 1
14.04.2012 Спам
1. Gabriela
I hate my life but at least this makes it baaerble.

Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright Маркіян Серчинський aka 'mapki' © 2018